Facebook CTGM
Vremea
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
ECDL
Sondaj membri
Nu există sondaje definite.
Mesaje scurte
Trebuie să te conectezi
pentru a posta un mesaj.

Nu există mesaje postate.
VIZITĂ DE LUCRU LA AFIR GORJ

 

NE DOCUMENTĂM ȘI ÎNVĂȚĂM – VIZITĂ DE LUCRU LA AFIR GORJ

 

       Elevii și  profesorii coordonatori  din echipa Euroscola C.T.G.M - 2018  au efectuat o vizită de informare la AGENȚIA  PENTRU FINANȚAREA  INVESTIȚIILOR RURALE GORJ.

         Stăpâniți de o curiozitate constructivă, tinerii, viitori aplicanți la proiecte cu finanțare europeană au fost deosebit de interesați  să cunoască acest domeniu de activitate. Au aflat astfel că AFIR este o instituție publică în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) care își desfășoară activitatea potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41 din 18 iunie 2014, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), aprobată prin Legea 43 din 17 martie 2015.

            AFIR asigură implementarea tehnică și financiară a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală  (FEADR) și a preluat în totalitate derularea și monitorizarea Programului SAPARD. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este formată din 13 direcții specializate la nivel central, din 8 Centre Regionale și 41 de Oficii Județene.

            Principalele direcții de investiții reprezintă o continuare firească a Programului SAPARD, dar și a PNDR 2007 - 2013. În concordanță cu celelalte componente de investiții se finanțează atât activitățile de diversificare economică, turism, conservarea patrimoniului natural, cultural și arhitectural, cât și renovarea satelor.

            O altă prioritate de finanțare este Axa LEADER care are drept obiective încurajarea inovației în sectorul agricol și forestier, folosirea resurselor naturale și culturale într-un mod rațional și îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale.

            Agenția a obținut, în luna martie a anului 2013, certificarea internațională pentru standardul de calitate ISO 20000-1:2011, aplicabilă sistemului de management al serviciilor IT.

            Unul din principalele programe derulate prin Agenție este Programul  SAPARD, care a avut continuitate prin  PNDR 2007-2013, derulându-se și în prezent prin PNDR 2014-2020. Prin prezentul program pot fi accesate fonduri europene, atât de către persoane private, cât și de beneficiari publici, în sectoarele: agricol sau nonagricol.

            Programul SAPARD a creat premizele tehnice și financiare necesare procesului de aderare la structurile europene. Astfel, fondurile derulate prin Agenția Sapard și ulterior Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, au contribuit direct la dezvoltarea economică și socială a mediului rural, au susținut producătorul privat, au oferit sprijin asociațiilor cu profil agricol și societăților comerciale agricole, dar și consiliilor locale. De asemenea, au oferit sprijin financiar și organizațiilor nonguvernamentale, însă doar acelora care au înființat unități specializate pentru mașini agricole.

            Acest program a fost creat pentru a sprijini eforturile de aderare la Uniunea Europeană a țărilor candidate din Europa Centrală și de Est și pentru a pregăti participarea acestora la Politica Agricolă Comunitară. Asistența a fost oferită în perioada 2000 - 2006. Mai mult, în acest mod s-a oferit posibilitatea de a ne adapta procedurilor financiare și mecanismelor de control ale Uniunii Europene.
            În funcție de investiția propusă prin proiect, beneficiarii Programului SAPARD au putut obține până la 2.000.000 Euro fonduri nerambursabile, cu condiția ca beneficiarul acestor fonduri să contribuie la realizarea proiectului său cu 50% din valoarea totală a investiției. Pentru acele proiecte care sunt de utilitate publică și sunt negeneratoare de profit (modernizarea infrastructurii rurale, a drumurilor forestiere sau aplicarea metodelor agricole pentru agricultură ecologică), Programul SAPARD a acoperit în totalitate valoarea investiției respective.

 

            Prin Programul SAPARD s-au putut realiza investiții în clădiri sau echipamente cu destinație agricolă, moderniza sauretehnologiza unități deja existente. De asemenea, s-au acordat fonduri și pentru tratarea produșilor reziduali și a deșeurilor nocive, pentru valorificarea subproduselor rezultate din procesul de prelucrare, pentru îmbunătățirea controlului intern al calității materiei prime și pentru îmbunătățirea sistemului de monitorizare și control a produselor sub aspect cantitativ și calitativ, dar și pentru alimentările cu apă, canalizări și drumuri în mediul rural.

            Elevii  au conștientizat importanța accesării de către primăriile din mediul rural a Programul  SAPARD pentru o dezvoltare durabilă a comunităților locale. Pe raza comunei Runcu întâlnești la tot pasul panouri cu obiective realizate prin acest program: drumuri asfaltate,rețele de apa, rețele de canalizare, tot ce înseamnă infrastructura unei zone rurale. Profesorii coordonatori   și elevii au identificat  toate proiectele derulate cu fonduri europene în satele comunei Runcu.

            Modernizarea infrastructurii în orice localitate reprezintă obiectivul cheie, care odată atins, atrage după sine o mulțime de oportunități: investiții pentru comunitate, dezvoltare economică, asistență socială de calitate, creștere demografica . 

            Concluzia echipei Euroscola de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” a fost una cât se poate de clara: accesând programele și proiectele cu finanțare europeană  putem transforma localitatea în care trăim  într-un loc european astfel încât să te poți simți  cu adevărat „European  la tine acasă”.  

 

                                                                               ECHIPA EUROSCOLA CTGM - 2018