Facebook CTGM
Vremea
Conectare
Utilizator

ParolăÎncă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
ECDL
Sondaj membri
Sunte-ți de acord cu susținerea "Bacalaureatului Perofesional"?

DA.
DA.
100% [1 Vot]

NU.
NU.
0% [0 Voturi]

Nu știu.
Nu știu.
0% [0 Voturi]

Voturi: 1
Trebuie să te conectezi pentru a vota.
Pornit: 07 noiembrie 2012, 14:22
Mesaje scurte
Trebuie să te conectezi
pentru a posta un mesaj.

Nu există mesaje postate.
Proiecte Europene

 

La capătul lui EL CAMINO – Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” în Spania

 

            În perioada 04-08 mai 2015, o delegație formată din 2 elevi și 2 profesori de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” participă la cea de-a cincea și ultima reuniune din cadrul proiectului Comenius Multilateral „Eden Garden Is Near Us”. Instituția organizatoare, IES Arcebispo Xelmirez I este una dintre cele mai vechi și mai cunoscute școli din Santiago de Compostela, înființată în anul 1845.

            Pe lângă vizitarea monumentelor istorice din oraș, un tur al muzeului și al bibliotecii vechi a liceului în prima zi, delegațiile din cele 5 țări partenere (Grecia, România, Slovenia, Spania și Turcia) au participat în cea de-a doua zi la discuții cu primarul orașului Santiago de Compostela, cu reprezentanți ai Ministerului Educației și cu directorul general al Departamentului de Mediu din Guvernul Galiciei. Au urmat dezbateri și prezentări pe teme de actualitate legate de managementul, conservarea și promovarea arealelor naturale protejate din fiecare țară parteneră, cum ar fi zonele cu habitate umede din Slovenia, Parcul Național Defileul Jiului din România, delta râului Axios din Grecia, regiunea Cappadocia din Turcia sau coasta atlantică a Galiciei din Spania.

            În cea de-a treia zi, delegațiile vor desfășura activități legate de monitorizarea calității apei râului Sarela și de conservarea ecosistemului existent, urmând ca în cea de-a patra zi să viziteze „Rias Baixas Galegas”, pe coasta atlantică, cu vizite la Muzeul Culturii Celtice, Munții Barbanza, A Curota (zonă de unde se pot observa celebrele forme de „rias” – tip de țărm marin cu aspect dantelat, care se formează prin pătrunderea apelor mării pe văile largi ale râurilor dintre culmi muntoase perpendiculare pe linia țărmului – specifice, printre altele, peninsulei Iberice) și Parcul Natural Corrubedo.

 

ASTRONOMY@MYPC – Mobilitate de formare continua Comenius

 

             Prin programul Comenius, în perioada 29 iulie-2 august 2013, am beneficiat de un grant de mobilitate individuală pentru formare continuă, finanțat în cadrul Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții, cu sprijinul Comisiei Europene, din fonduri gestionate de către Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (www.llp-ro.ro).

    Am participat la stagiul Astronomy@MyPC, având NUCLIO, coordonată de Rosa Doran, instituție organizatoare, iar locul de desfășurare fiind orașul Volos din Grecia. Am fost 11 participanți din 4 țări(Belgia, Polonia, Portugalia și România).

Beneficiile acestui stagiu de formare au fost multiple:

  • am învățat să utilizăm propriul PC astfel încât  studiul Astronomiei să devină interesant și facil, având acces la imagini luate de diverse  telescoape ;
  • am făcut schimburi interculturale și de bune practici cu colegii participanți, îmbunătățindu-mi abilitățile lingvistice;
  • am legat prietenii pentru viitoare colaborări în proiecte și parteneriate școlare.

         Bazandu-mă pe noile achiziții și având sprijinul conducerii școlii am   propus la începutul acestui an școlar un curs opțional de Astronomie, curs aflat în desfășurare .

 

Prof.  Simona Măgureanu

Colegiul Tehnic „General Gh. Magheru”, Tg Jiu

 

 

VET-PRO la Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru”


            În perioada 22 septembrie – 5 octombrie 2013  patru cadre didactice de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu au participat la proiectul Leonardo da Vinci nr. LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/224: “Dezvoltarea competențelor profesionale ale formatorilor implicați în instruirea pentru controlul, monitorizarea și protecția calității mediului”. Activitățile s-au desfășurat la Lisabona, iar organizația de primire a fost Casa da Educacao – Sapere Aude.

            Această mobilitate a avut drept scop întărirea cooperării între profesionistii din întreprinderi și cei din domeniul formării profesionale.

             Principalele activități care au avut loc în timpul perioadei de mobilitate au fost: mese rotunde, schimbul de bune practici, activități la clasă, ateliere de lucru. Acestea le-au dat ocazia celor patru participanți să compare experiența din România cu condițiile de muncă din Portugalia, să construiască legături mai strânse între școală, autorități publice, și alte organizații. S-au vizitat: Școala Profesională Agricolă D.Dinis (Paia), Școala Profesională Moita, Școala Profesională Gustave Eiffel Lisabona, Școala Profesională de Științe Geografice Lisabona, Monsanto Forest Park, Grădina Botanică a Universității din Lisabona, EPAL: Laboratorul Central și Muzeul Apei, Valorsul – Stația de valorificare a deșeurilor solide și a deșeurilor organice, Stația de tratare a apei Beirolas, Stația de tratare a apei Alcantara, Agenția Municipală Lisabona pentru energie și mediu, Fundația EDP – Muzeul Electricității.

            Participanții au asistat la lecții, pe parcursul cărora au avut oportunitatea de a observa modalitatea de organizare si desfăsurare a acestora, comunicarea între elevi si profesori, metodele, strategiile și instrumentele de predare-învățare-evaluare.

            Fiecare obiectiv vizitat a impresionat prin dotările la standarde europene, prin profesionalismul specialiștilor, dar mai ales prin modul în care aceștia își prezentau realizările dar și problemele apărute datorită contextului internațional actual.

            Structura învățământului din Portugalia este diferită față de cea din România, există totuși multe asemănări mai ales în ceea ce privește învățământul vocațional și tehnic.

           Partea culturală a proiectului a fost deosebit de interesantă, orașul Lisabona, regiunea Sintra, Cabo da Roca sau Fatima - cel mai mare loc de pelerinaj din Europa, sunt doar câteva din punctele de atracție  prezentate de gazde.

            Mobilitatea a fost un succes, cele patru cadre didactice implicate dobândind noi competențe și abilități. Pentru orice profesor aceste schimburi de experiență sunt de un real folos, ele lărgesc orizontul cunoașterii și deschid porțile spre integrarea europeană a învățământului din România.      

 

 

 

PRESELECȚIE ECHIPA DE PROIECT

PLYMOUTH, ANGLIA - 2013

Proiect Leonardo da Vinci 2010-2013


 

       Anunt preselectie Proiect Leonardo da Vinci - profil Resurse naturale si protecția mediului

       Anunt preselectie Proiect Leonardo da Vinci - profil Electric

      In urma preselecției efectuate în rândul candidaților, au rămas pentru pregatirea susținută cu cadrele didactice de specialitate, elevii din lista de aici.

 

 

 

Proiect – Promovarea noilor tehnologii în informatică

 

 

1. Perioada în care s-a derulat

          2008/2012

2.Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

          Elevii și profesorii de la Colegiu Tehnic „General Gheorghe Magheru”

3.Coordonator

          Prof. Buzera Marius

4.Obiective

          -accesul elevilor și profesorilor la informații, cursuri, softuri și echipamente de ultimă oră în domeniul IT.

-creșterea accesului elevilor pe piața muncii europene și egalizarea șanselor cu a celorlalte școli din Uniunea Europeană.

-promovarea Life Long Learning.

-promovarea metodelor moderne de învățăre;

-promovarea învățării limbilor străine (limba engleză).

-dotarea liceului cu echipamente moderne.

5.Ariile curriculare implicate

          Tehnologii

6.Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia

          Pentru susținerea cursurilor în cadrul liceului, ECDL Romania, Credis Bucureși și Cisco Networking Academy au dotat cabinetul de informatică cu echipamente de ultimă generație. De asemenea, la dispoziția liceului au fost puse cursuri, broșuri, softuri care sunt utilizate și în procesul de predare-învățare.

7.Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          Se monitorizază numărul elevilor și profesorilor care participă la aceste cursuri, calificativele obținute, precum și modul de utilizare a platformei informatice, a echipamentelor și aplicațiilor. Pentru evaluare se utilizează statistici, rapoarte de activitate și chestionare orale si scrise. Diseminarea activităților și a rezultatelor s-a realizat prin articole în presa locală, în revista școlii, pe pagina de internet a liceului dar și în ședințele cu părinții sau în cadrul cercului cu profesorii de informatică din județ, noi în prezent fiind singura instituție în care se găsește o filială în județ.

8.Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)

        Prin acest proiect instituția noastră a devenit partener al Cisco Academy, fapt ce a adus dotarea liceului cu echipamente, accesul la cursuri și la platforma E-Learning a acestora. Impactul asupra școlii și asupra cadrelor didactice a fost major și a condus la trecerea ca prioritate în programul de dezvoltare a instituției a implementării învățării prin e-Learning.

        Cadrele didactice au beneficiat de stagii de pregătire la cel mai înalt nivel, iar elevii și-au îmbunătățit considerabil cunoștințele despre IT dar și cunoștințele de limbă engleză. Elevii de clasa a XII-a ce au urmat cursul au primit deja oferte de angajare și se speră într-o inserție mult mai ușoară a acestora în producție. Părinții și comunitatea locală au apreciat în mod deosebit programul dat fiind numărul mare de cereri de a participa la aceste cursuri.

9.Caracterul innovator

         Promovarea învățării prin E-Learning și prin întâlniri face to face, utilizând echipamente IT de ultimă generație.

10.Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          Proiectul deși se desfășoară doar de un an este unul dintre cele mai populare proiecte ale școlii. Datorită interesului crescut al elevilor, părinților și al comunității locale se dorește ca pentru anul următor să se mărească numărul cursurilor ce pot fi realizate în cadrul școlii noastre și implementarea unui program special pentru adulți.

 

 

Proiect Comenius – CALĂTORI PRIN EUROPA-

în căutarea rădăcinilor culturale și istorice commune


 

1.  Perioada în care s-a derulat

           2009/2010

2. Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

          Elevii și profesorii de la Colegiu Tehnic „Gheorghe Magheru”, și din școli partenere în proiect.

3. Coordonator

          Prof. STANCIOIU ELIANE

4. Obiective

          Promovarea, recunoașterea și implementarea rolului culturii și civiliztiei europene din diferite țări de origine latină.Realizarea unei comunicari practice și eficiente privind cultura și traditiile din țările membre UE.

5. Ariile curriculare implicate

          Limba si comunicare,Tehnologii, Om și societate, Matematică și Științe

6. Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia

          Descoperirea de către elevi a valențelor culturii europene:franceza, italiana, romana; creșterea interesului elevilor școlii noastre față de istoria și civilizatia europeană.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          Pentru evaluare s-a întocmit un raport de activități și chestionare scrise ce au fost aplicate participanților. Diseminarea activităților și a rezultatelor s-a realizat prin articole în presa locală, în revista școlii, pe pagina de internet a liceului. S-au realizat afișe și fluturași ce au fost distribuiți în cadrul scolii.,o revista a proiectului, materiale pe suport electronic.

8. Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)

          Prin participarea la activitatile proiectului elevii și profesoriiș–au exprimat opiniile realizand o gandire  libera, sintetica si critica. Cunostintele dobandite s-au concretizat  în doua expoziții: „Desene pentru Europa” și „Art-focus”

9. Caracterul innovator

          Conștientizarea elevilor, profesorilor asupra rolului de cetatean european, membru cu drepturi depline in marea familie a Europei.

10. Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          Proiectul se desfășoară în partenriat cu scoli din Tg-Jiu, Craiova si Drobeta Turnu-Severin;în anul scolar 2009-2010 vom cauta parteneri și  din alte judete ale tarii, abordând și alte culturi europene

 

          

 

 

 

Proiect -  LdV – PREGĂTIREA FORMATORILOR LA STANDARDE EUROPENE

IN DOMENIUL PROFESIONAL SI TEHNIC

 


 

1. Perioada în care s-a derulat

          2009-2010

2.Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

          7 cadre didactice (ingineri) de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Magheru” ce nu au mai participat la stagii de formare

3.Coordonator

          Ing. prof. Buzera Marius

4.Obiective

          Însușirea unor metode noi de  predare-învățare, a modului în care se realizeaza activitățile de laborator și de instruire practică.

5.Ariile curriculare implicate

          Tehnologii

6.Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia         

          Portofolii personale ce sunt utilizate în actul de predare, precum și în realizarea unor discipline opționale care să apropie învățământul romanesc de cel european.

          Modele de parteneriate ce vor fi adaptate și propuse partenerilor noștri economici, pentru efectuarea stagiului de pregătire practică.

 7.Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          Pentru evaluare s-au întocmit rapoarte de activități si  financiare, chestionare scrise  initiale si finale.

         Diseminarea activităților și a rezultatelor s-a realizat prin articole în presa locală, în revista școlii, pe pagina de internet a liceului.

         S-au realizat afișe și fluturași ce au fost distribuiți în cadrul scolii.,o revista a proiectului, materiale pe suport electronic.

8.Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)

          Prin participarea la activitatile proiectului profesorii si – au exprimat opiniile realizand o gandire  libera, sintetica si critica.

          Creșterea interesului părinților si al elevilor pentru învățământul profesional și tehnic.

          Creșterea interesului cadrelor didactice pentru participarea la proiecte de tip Leonardo sau Comenius.

9.Caracterul inovator  

        Promovarea învățământului profesional și tehnic

10.Sustenabilitatea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului      

       În anul 2012 s-au depus patru proiecte Leonardo da Vinci: 2 IVT, 1 VET și unul TOI

 

 


Comenius Mobilități Individuale/

 Using Technology Music and Drama in EFL Classroom

 

 

1. Perioada în care s-a derulat

           1.09.2009/12.09.2009

2. Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

           Beneficiarul direct este participantul la stagiu, prof. Maria Daniel Cristian iar beneficiarii indirecți sunt elevii și profesorii de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Magheru” care vor beneficia de informatiile, materialele si experienta acumulata  în timpul stagiului și după stagiu.

3. Coordonator

          Prof. Maria Daniel Cristian

4. Obiective

          - predarea alternativă folosind cele mai noi și inovatoare tehnici

- planificarea eficientă a lecțiilor

- folosirea muzicii, teatrului și a unei game largi de mijloace media pentru a face învățarea cat mai atractiva și mai eficientă

- perfecționarea competentelor lingvistice prin contactul direct cu vorbitorii nativi de limba engleză

- facilitarea schimbului de experiență între participanții la curs

5. Ariile curriculare implicate

          Tehnologii, Om și societate, Limbă și comunicare

6. Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia

          Portofoliul personal realizat în cadrul proiectului cuprinde mai multe lecții  și teste de limba engleza plasate pe diferite niveluri de studiu si pe diferite competente vizate precum si multe alte materiale ce pot fi oricand de folos în cadrul activităților de predare și evaluare din școală. Acesta este pus la dispozitia tuturor profesorilor interesati in a-l consulta.

           Noile cunoștințe au fost diseminate în randul catedrei de limbi straine, prrecum si la intalnirile ariilor curriculare Tehnologi si Om si societate,în rândul celorlalte catedre. De asemenea, toate materialele realizate au fost prezentate în cadrul ședințelor cu părinții dar și in cadrul cercului cu profesorii de limba engleza din județ.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          Pentru realizarea evaluarii s-au folosit chestionare precum si raportul final de activitate. Diseminarea materialelor s-a realizat prin CD-uri, materiale și articole în revistele școlii, pe pagina de internet, în presa locală, dar și în ședințele cu părinții și în cadrul cercurilor cu profesorii de limba engleză.

8. Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)

          În urma succesului acestui proiect de mobilitate individuală Comenius, mai multi colegi s-au arătat interesați de a participa la astfel de stagii de perfecționare, unele dintre aceste aplicații fiind acceptate pentru finanțare. Imaginea instituției a avut de câștigat atât în rândul părinților și elevilor dar și în rândul comunității locale.

9. Caracterul inovator

          Caracterul inovator a constat în învățarea și aplicarea unor noi tehnici și mijloace pedagogice ce includ (muzica, teatrul și tehnologia) în învățarea limbilor străine.

10. Sustenabilitatea activităților desfășurate și a rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          În sesiunea următoare, mai multe cadre didactice si-au depus aplicatia pentru a participa la  programul Comenius Mobilitati Individuale

 

 

 

 

Study Visit – Towards flexible, innovative and creative teaching and learning using web-based tools

 


1.Perioada în care s-a derulat

          28.09.2009-02.10.2009

2.Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

          Grupul țintă a fost constituit de cadre didactice, iar beneficiari indirecți au fost elevii insituției

3.Coordonator

          Prof. Buzera Marius

4.Obiective

          Promovarea utilizării TIC, a internetului și a tehnicilor E-learning în activitățile de predare-învățare, evaluare.

5.Ariile curriculare implicate

          Informatică, Limbă și comunicare

6.Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia

          -Softuri educaționalevizând studiul limbilor străine realizate în cadrul vizitei, sau puse la dispoziție de participanți sau organizatori;

          -Realizarea unei rețele de parteneriat formată din 4 scoli din România, Polonia, Ungaria și Spania vizând dezvoltarea de mijloace educaționale.

          -Încheierea unui parteneriat educațional împreună cu liceul Jozef Beema din Ostroleka Polonia.

7.Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          Fise de evaluare și chestionare aplicate cadrelor didactice și elevilor pentru a cuantifica impactul la nivelul organizației.

         Observarea și analiza cantitativă și calitattivă a rezultatelor proiectului.

         Publicarea unor articole în presa locala, în revista școlii și pe site-ul instituției,

         Realizarea unui portofoliu și depunerea acestuia la Biblioteca instituției.

         Realizarea de informări în cadrul ședințelor cu părinții și cu restul actorilor implicați în activitatea didactică.

8.Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)

          Creșterea interesului elevilor pentru activitatea de învățare.

          Creșterea interesului cadrelor didactice pentru mijloacele moderne de îmvățare-evaluare.

          Creșterea interesului părinților pentru activitățile școlii.

          Creșterea vizibilității instituției în rândul comunității.

          Parteneriat education

9.Caracterul innovator

          Proictul a urmarit implementarea unor metode noi bazate pe E-Learning în cadrul instituției noastre de învățamânt .

10.Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          În baza parteneriatului educațional dintre Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” și Liceul Jozefa Bema din Polonia s-au realizat până în prezent mai multe schimburi de elevi și profesori și 2 ediții a simpozionului internațional ENEC.

În urma participării la etapa de selecție din octombrie 2011  liceul va fi  Organizatie gazdă pentru o vizită de studiu.

 

 

 

 

 European Studies Programme

 

 

 

1. Perioada în care s-a derulat

          2010-2011

2. Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

          Grupul țintă  și beneficiarii direcți sunt elevii și cadrele didactice ale liceului

3. Coordonator

          Prof. Carol Courtey, Prof. Buzera Marius, prof. Pătrășcoiu Simona

4. Obiective

          Realizarea unei rețele de dialog și comunicare în vederea promovării schimbului de bune practici.

          Oportunități de dezvoltare profesională pentru profesori;

          Accesul la fonduri și granturi de dezvoltare școlară;

          Oportunitați pentru elevi de a lucra în parteneriat cu elevi din diferite școli din Europa, în scopul dezvoltării profesionale și profesionale.

5. Ariile curriculare implicate

          Limbă și Comunicare, Științe, Informatică

6. Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia

          -rețele de comunicare și parteneriate cu școli din UE: Lycee Polyvalent Camille See, St. Dominic’s College, Gimnazija  Gaudeamus, Gymnasium for Foreign languages.

          -participări a 2 elevi și 3 cadre didactice la conferințe organizate în cadrul parteneriatului;

          -publicarea unor articole în parteneriat de elevi polonezi cu elevi români.

          În anul 2012, pentru sesiunea din 21 februarie sau depus 2 proiecte Comenius (unul bilateral și unul multilateral) în parteneriat cu școli din rețeaua formată.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          -Chestionare la nivelul elevilor, a cadrelor didactice și a părinților;

          -jurnale ale participanților;

          -interviuri organizate de reponsabilul cu monitorizarea și evaluarea din partea liceului nostru dar și a școlii coordonatoare din Irlanda – Ballyclare High School.

         -Articole în revista școlii, în ziare locale;

         -Informari la avizierul școlii și în ședințele cu părinții

8.Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)  

         Elevii au avut șansa să cunoască și să lucreze la proiecte comune alături de colegi ai lor din celălalte 7 țări implicate.

         Profesorii au avut sansa să-și promoveze realizările dar și să facă schimb de resurse și materiale educaționale;

         A crescut prestigiul instituției în rândul părinților, al comunității.

9. Caracterul innovator

          Lucrul în partaneriat cu elevi și profesori din țari diverse, cu rezultate bune în domeniul educației.

Utilizarea platformelor E-lerning, a metodelor IT, participarea la conferințe și seminarii.

10.Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          Pe baza parteneriatelor realizate s-u pus bazele unor viitoare coloborări prin implicarea în 2 proiecte Comenius.

 

 

 

 

 Comenius -  Mobilități Individuale - Successful Project Planning and Management of European educational Projects

 

 

1. Perioada în care s-a derulat

          04.07.2011 – 08.07.2011

2. Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

          Coordonator proiecte cu finanțare europeană

3. Coordonator  

Prof. Buzera Marius

4. Obiective

          Cunoșterea oportunitățile de finanțare europeană în domeniul educațional din fonduri europene.

          Însusirea metodologiilor și a cerintelor de lucru în proiecte cu finantare europeană.

          Însușirea unor competente de a atregere a fondurilor europene.

          Realizarea unor rețele de comunicare cu paricipanții la stagiu pentru diseminarea exemplelor de bune practici.

5. Ariile curriculare implicate

          Informatică. Comisia de proiecte și parteneriate

6. Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia

          -rețele de comunicare și parteneriate cu școli din UE;

          -redactarea a 3 proiecte Leonardo da Vinci IVT si VETPRO;

          -redactarea unui proiect de tip Leonardo da Vinci - TOI

          -depunerea a 5 proiecte vizând activitățile din școală, toate fiind în prezent aprobate ca proiecte regionale avizate MECTS.

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          -chestionare aplicate cadrelor didactice implicate în redactarea proiectelor;

          -observarea și analiza cantitativă și calitativă a proiectelor redactate.

          -Articole în revista școlii, în ziare locale;

          -Informari la avizierul școlii , pe pagina de internet a liceului, la ședințele ca CA și CP.

8.Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)

          A crescut interesul pentru atragerea de fonduri europene, astfel că pentru luna februarie a anului curent  s-au depus 6 proiecte Leonardo și Comenius.

A crescut prestigiul instituției în rândul părinților, al comunității.

9.Caracterul innovator

          S-a pus bazele unei rețele de comunicareși sprijin reciproc prin intermediul cărora s-a acordat sprijin pe tot parcursul redactării proiectlor, dar și pe periada derularii acestora.

10. Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          Se va căuta participarea și a altor profesori la cursuri în domeniul managemantului proiectelor europene, atat organizate in tara cit și in străinatate, pentru a favoriza accesul la fonduri europene a instituției noastre.

 

A crescut prestigiul instituției în rândul părinților, al comunității.

 

 

 

 

 

Grundtvig - EURODIDAWEB -

PEDAGOGICAL USE OF INTERNET AND MULTIMEDIA TOOLS

 

 

 

1. Perioada în care s-a derulat

          05.09.2011 – 10.09.2011

2.Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului

          Cadrele didactice implicate în pregătirea adulților, elevii de la liceu seral și școală postliceală

3.Coordonator   

Prof. Buzera Marius

4.Obiective

          -cunoasterea metodelor de utilizare și gestionare a platformelor E-learning;

-posibilități de utilizare a E-learning in procesul de predare-învățare-evaluare și în special pentru clasele de seral și fără frecvență.

-Cunoașterea unor platforme e-lerning.

5.Ariile curriculare implicate

          Informatică. Tehnologii.

6.Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia

          -rețele de comunicare și parteneriate cu școli din UE;

-realizarea unor produse software pentru procesul educational de tip E-learning;

-Implementarea unor solutii ce tip TIC și a celor bazate pe internet  în activitățile de predare;

-realizarea unor baze de date de testela informaică  in limbile romana, maghiară, poloneză și engleza pentru elevii de liceu.

7.Metodele de evaluare si de diseminare folosite

          -chestionare aplicate cadrelor didactice, elevilor, parinților privind urmărirea rezultatelor în urma implementării internetului, a softurilor specializate, a tehnicilor TIC și a E-learning-ului in procesul de predare-evaluare.

-Articole în revista școlii, în ziare locale;

-Informari la avizierul școlii , pe pagina de internet a liceului, la ședințele ca CA și CP.

8.Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.)

          A crescut interesul elevilor pentru activitătile de învățare, crescând astfel și rezultatele acestora.

A crescut interesul cadrelor didactice pentru utilizarea TIC în activitățile de predare, dar și pentru perfecționare;

A crescut interesul elevilor pentru informatică, precum și vizibilitatea instituției în rândul comunității.

9.Caracterul innovator

          S-a realizat o bază de date online conținând teste în mai multe limbi de circulație locala: romană, maghiară, poloneză dar și de largă circulație – engleză, ce este updatată permanent.

10.Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          Lucrul în partaneriat cu elevi și profesori din țari diverse, cu rezultate bune în domeniul educației.

Utilizarea platformelor E-lerning, a metodelor IT, participarea la conferințe și seminarii.

10.Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

          Pe baza parteneriatelor realizate s-u pus bazele unor viitoare coloborări prin implicarea în 2 proiecte Comenius.

 

 

 

 

 

 

Curs de formare structurat Comenius,

Mathematics E-learning software for High School:

Units for Mathematics Teachers for Teaching and Learning Mathematics in Elementary Functions, Differentiation, Integration, Linear Algebra and Statistics

 

 

 

1. Perioada în care s-a derulat:

 10-16.07.2010, Universitatea din Graz, Austria

 

2. Grup țintă și beneficiari, la nivelul parteneriatului:

- Măgureanu Stoenescu Claudia Simona

 

3. Coordonator: 

- Măgureanu Stoenescu Claudia Simona

 

4. Obiective:

- Promovarea Life Long Learning;

- Utilizarea metodele moderne de predare a matematicii bazate pe E-Learning și pe utilizarea calculatorului;

- Dezvoltarea competențelor lingvistice;

- Dezvoltarea competențelor profesionale;

 

5. Ariile curriculare implicate:

- Matematică și stiințe

 

6. Produsele finale si rezultatele obținute și gradul lor de utilizare concretă la nivelul parteneriatului, al instituției și în afara acesteia:        

- Portofoliul personal și soft-urile  Mathematica și M@th Desktop  ce au fost și vor fi folosite în activitatea de predare-învățare-evaluare a disciplinei matematica.

- Compunerea propriilor teste și fișe de lucru individual pentru elevi utilizând calculatorul.

    Derularea Proiectului Educațional Aplicatii ale matematicii în practică, proiect în cadrul căruia au fost folosite soft-urilor Mathematica și M@th Desktop.

 

7. Metodele de evaluare si de diseminare folosite          

- Pentru evaluare am întocmit  un raport de activități pe care l-am trimis ANPCDEFP.

- Diseminarea activităților și a rezultatelor s-a realizat prin articole în presa locală, în revista școlii, pe pagina de internet a liceului, prin prezentarea cursului  în cadrului cercului pedagogic al profesorilor de matematică din Gorj, precum și la Simpozionul Național organizat în fiecare an la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Tg.-Jiu.

- În cadrul scolii s-a realizat un panou  cu modele de teste, grafice și alte aplicații realizate cu softul primit la terminarea cursului.

 

8. Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale, etc.):

- încurajarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă în țară și țări ale uniunii europene;

- favorizarea învățării limbilor străine;

- implementarea sistemelor moderne de predare învățare prin utilizarea calculatorului;

- creșterea interesului elevilor pentru studiul matematicii;

- creșterea prestigiului școlii;

 

9. Caracterul  Inovator

- Promovarea învățării prin E-Learning.

- Creșterea interesului  elevilor pentru studiul matematicii prin conștientizarea importanței ” reginei științelor” în practică.

 

10. Sustenabilitatea activităților desfășurate și rezultatelor obținute la nivel instituțional și la nivelul parteneriatului

- Creșterea interesului profesorilor pentru accesarea de proiecte precum Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig  prin cresterea numărului de proiecte depuse.

- Utilizarea soft-urilor Mathematica și M@th Desktop în procesul de învățământ.

- Încurajarea colegilor în Life Long Learning.

 

 

 

 

Study visit Project

(news) 


„Correlating school strategies to dynamics of the labour market”

1-5 octombrie 2012

Technical College "General Gheorghe Magheru" Tg-Jiu

(photo album)