Anunt Erasmus +
Postată de admin la 11 noiembrie 2014, 16:01:08

 

ANUNȚ

 

 

       Elevii de la specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului, clasa a 11-a, interesați sa participe în proiectul Erasmus K1 - Stagiile de practica si cresterea competentelor formatorilor din invatamantul profesional si tehnic, conditii obligatorii ale unui invatamant de calitate, ce va avea loc în  cadrul - Agrupamento de Escolas de Alcochete,  vor depune dosarul de înscriere in vederea participarii la procesul de selecție, în perioada 17.11-05.12.2014, la secretariatul scolii.

    Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:

 1. Curriculum Vitae- Europass
 2. Scrisoare de intentie -semnată si datată
 3. Adeverintă de elev –nivel studii/calificarea si media la purtare clasele 9-10
 4. Copie CI
 5. Acordul părinților sau al tutorelui legal - semnat
 6. Recomandare din partea dirigintelui

       Informatii suplimentare la serviciul secretariat.Ştirea extinsă

  

    ANUNȚ

 

        Elevii de la specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului, clasa a 11-a, interesați sa participe în proiectul Erasmus K1 -   Stagiile de practica si cresterea competentelor formatorilor din invatamantul profesional si tehnic, conditii obligatorii ale unui invatamant de calitate, ce va avea loc în  cadrul - Agrupamento de Escolas de Alcochete,  vor depune dosarul de înscriere in vederea participarii la procesul de selecție, în perioada 17.11-05.12.2014, la secretariatul scolii.

           Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:

 1. Curriculum Vitae- Europass
 2. Scrisoare de intentie -semnată si datată
 3. Adeverintă de elev –nivel studii/calificarea si media la purtare clasele 9-10
 4. Copie CI
 5. Acordul părinților sau al tutorelui legal - semnat
 6. Recomandare din partea dirigintelui

   NOTA :

1.Pentru înscriere,  nota la purtare in anii scolari 2012-2013 si 2013-2014  trebuie sa fie minim 8.  

2. În cazul unor abateri disciplinare până la derularea proiectului elevii selectati vor fi retrasi.                       

 Selecția participanților,  va avea loc în zilele de marți 16.12.2014 respectiv, miercuri 17.12.2014  ora 13.00, în cabinetul de biologie.

Probele de selecție sunt :

 Marți -Test grilă –gramatica limbii engleze (25 de întrebări cu patru variante de răspuns din care una corectă)

            -Eseu în limba engleză cu tema : : Poluarea și protecția mediului  (recomandat 50 de rânduri)

Miercuri - Test grilă- specialitate  (25 de întrebari cu patru variante de răspuns din care una corectă)

      - Interviu : Cunoștințe generale de specialitate și limba engleză

 

Bibliografie :

1.Factori de degradare a echilibrului ecologic ( M1-clasa a X-a)

2.Metode practice de de investigare a ecosistemelor (M2- clasa a IX-a)

 

Rezultatele vor fi afisate Joi 18.12.2014.

Contestatiile se pot depune Vineri 19.12.2014, iar rezultatele la contestatii vor fi anuntate luni 22.12.2014.