Proiect "Dezvoltarea resurselor umane"
Postată de admin la 21 mai 2014, 15:43:08

 

,,Dezvoltarea competentelor profesionale ale formatorilor din domeniul Resurse naturale și protectia mediului (foto)

 

  Project no. LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/331  (link site)

        În cadrul acestei acțiuni cadrele didactice participante au asistat la desfășurarea orelor de specialitate derulate în laboratoare tehnice, sub forma unor asistențe în școli cu profil similar din Portugalia; au realizat împreună cu cadre didactice din Portugalia a unor fișe de lucru, teste de evaluare, proiecte, portofolii; au analizat modul de organizare a aparaturii din laboratoare, de corelare  a activității teoretice cu activitățile practice; au realizat un schimb de experiență prin organizarea unor mese rotunde și dezbateri pe teme educaționale: tehnici moderne de învățare bazate pe TIC și interdisciplinaritate, realizarea parteneriatelor cu agenții economici.