Simulare Bacalaureat 2014
Postată de admin la 12 februarie 2014, 13:14:34

 

 

Simulare Bacalaureat 2016

     

          Ca urmare a Ordinului MECTS Nr. 3069/14.01.2016 , în luna martie va avea loc simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016, după următorul calendar:

- 7 martie 2016 Simularea probei E)a) – proba scrisa – Limba si literatura româna

- 9 martie 2016 Simularea probei E)c) – proba scrisa – Matematică

- 10 martie 2016 Simularea probei E)d) – proba scrisa – Proba la alegere a profilului si specializarii

 

      Probele încep la ora 9.00 în fiecare zi de examen și durează trei ore. 

      Elevii sunt obligați să se prezinte în săli până cel mult la ora 8.30. Elevii trebuie să aibe asupra lor doar cartea de identitate, fără alte surse de documentare.

       Sălile de examen vor fi supravegheate audio și video pentru asigurarea corectitudinii desfășurării examenului.

       Programarea elevilor pe săli este afișată la avizierul școlii.