Erasmus K1
Postată de admin la 28 mai 2021, 14:11:53

 

ANUNŢ

 

    Elevii de la domeniul Industrie Alimentară, clasa a 10-a, învățământ profesional, interesaţi să participe în proiectul Erasmus K1 - cu titlul - Formarea de abilităţi şi competenţe prin experienţe de lucru la nivel european, pentru elevii din învăţământul tehnologic, cu nr. 2020-1-RO01-KA116-078692,  ce va avea loc în  Lisabona, Portugalia  , vor putea depune dosarul de înscriere în vederea participării la procesul de selecţie, în perioada 14.05 -21.05.2021, la secretariatul instituției.  

      Mai multe detalii puteți obține de la profesorul diriginte, serviciul secretariat și avizierul instituției.