INSCRIERE BACALAUREAT 2020
Postată de admin la 02 iunie 2020, 12:53:39

 

ÎNSCRIERE EXAMEN DE BACALAUREAT 2020

sesiunea august septembrie


    Candidații la examenul de bacalaureat 2020, sesiunea august-septembrie, compeleteaza și depun/transmit prin mijloace electronice/poșta documentele-tip de înscriere, în perioada 13-24 iulie 2020 conf. Ordinului MEN nr. 4950/2019 cu modificările ulterioare.

        Documente obligatorii pentru înscriere:

- copie carte de identitate;

- copie certificat de naștere;

- copie foaie matricolă (doar cei din serie anterioară);

- copie certificat de căsătorie (dacă e cazul);

- poze tip buletin: - 4 buc. absolvenți 2020

                           - 2 buc. absolvenți serie anterioară

     Pentru absolvenții din seriile anterioare, plata probelor se face dacă au mai susținut două sesiuni anterioare.

Calendar bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020

Anexa 2a - Cerere de înscriere 

Mod de completare cerere de înscriere