Inscriere Nivel 4
Postată de admin la 25 mai 2020, 09:28:45

 

ORDIN 

Nr. 4909 Data: 23.08.2019

privind aprobarea graficului de desfăşurare a

examenelor de certificare a calificării profesionale

2019 - 2020

 

       În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările şi completările ulterioare,MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE, INTERIMARemite prezentul ordin:

.............................................

       Art. 4. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2020:

- Înscrierea candidaţilor:25 – 29 mai 2020;

- Desfăşurarea probelor de examen:1 – 4 iunie 2020;

- Afişarea rezultatelor finale:5 iunie 2020.

 

DOCUMENTE NECESARE:

-COPIE C.I. (BULETIN)

-COPIE CERTIFICAT DE NASTERE

 

         ELEVII SE POT INSCRIE ON-LINE LA DIRIGINTELE CLASEI. PROIECTUL IN FORMAT PDF SE POATE TRIMITE LA DIRIGINTE. CARE NU POT TRIMITE ON-LINE....SA SUNE LA SECRETARIAT, SA SE PROGRAMEZE PENTRU DATA SI ORA CAND ADUC PROIECTUL, CEREREA...