STRATEGIA DE INTERNATIONALIZARE
Postată de admin la 15 iulie 2016, 11:22:50

 

PLAN STRATEGIE DE INTERNATIONALIZARE

 

          Strategia de Internaționalizare - a fost realizat„ pe baza Planului de Acțiune Școlara PAS 2013-2017 a Colegiului Tehnic ”General Gheorghe Magheru”, revizuit în 2015 și aprobat în CP și CA din 18.09.2015. Astfel, obiectivul general , obiectivele specifice, dar și analizele SWOT au fost preluate din PAS și adaptate prezentei strategii. La realizarea acestei strategii s-a ținut cont și de documentele strategice locale și regionale precum: PRAI SUD-VEST, PLAI 2013-2020 actualizat prin proiectul POSDRU/55/1.1.5/37932 Gorj, Ghidul investitorului elaborat de CJ Gorj, rapoarte CLDPS 2014/2015, analize și Plan de Management a ISJ Gorj 2015/2016, toate corelate cu țintele din strategia Europa 2020. De asemenea au fost folosite documente și statistici elaborate de CNDIPT, CLDPS, Consiliul Județean Gorj, ISJ, CCD, Camera de Comerț și Industrie Gorj, AJOFM Gorj și ANPCDEFP. (mai mult...)