Scoala Altfel 2016
Postată de admin la 30 mai 2016, 09:56:45

 

„VIZITĂM ȘI ÎNVĂȚAM -

TEHNOLOGII MODERNE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

 

      Domeniul: Tehnic

      Scopul activității: Lărgirea orizontului tehnico-științific al elevilor clasei a IXa, în vederea înțelegerii disciplinelor tehnice de specialitate predate la clasă în specializarile „Tehnician analize produse alimentare”, respectiv „Tehnician ecolog și protectia calității mediului”.

      Obiective educaționale: - creșterea nivelului informațional; - analizarea prin comparație a diferitelor tehnologii de producție studiate - înțelegerea rolului științei și tehnicii în toate domeniile de ctivitate; - perceperea legăturii strânse între școală și viitorul loc de muncă; - identificarea cunoștințelor teoretice în cadrul unei întreprinderi de profil - cunoașterea și familiarizarea cu mediul de producție; - dezvoltarea relațiilor inter-umane, înțelegerea importanței lucrului în echipă; - dezvoltarea spiritului creativ al elevilor; - descoperirea modalităților de reducere a poluării la agenții economici vizitați - cunoașterea importanței managementului de mediu. (scoala gorjeana.ro)

       COORDONATORI ACTIVITATE: Prof.DĂNĂRICU CARMEN MARIANA,  Prof.RADA LAVINIA