Anunt Erasmus K1 PM
Postată de admin la 05 noiembrie 2015, 10:34:20

ANUNȚ

 

           Elevii de la specializarea Tehnician ecolog și protecția calității mediului, clasa a 11-a, interesați sa participe în proiectul Erasmus K1 -   Stagiile de practică și creșterea competențelor formatorilor din învățămantul profesional si tehnic, condiții obligatorii ale unui învățământ de calitate, ce va avea loc în  cadrul - Agrupamento de Escolas de Alcochete Portugalia,  vor depune dosarul de înscriere în vederea participării la procesul de selecție, în perioada 28.09-12.10.2015, la secretariatul scolii.

    Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:

  1. Curriculum Vitae- Europass
  2. Scrisoare de intentie -semnată si datată
  3. Adeverintă de elev –nivel studii/calificarea si media la purtare clasele 9-10
  4. Copie CI
  5. Acordul părinților sau al tutorelui legal - semnat
  6. Recomandare din partea dirigintelui

 

      NOTA :

1.Pentru înscriere,  nota la purtare in anii scolari 2013-2014 si 2014-2015  trebuie sa fie minim 8.  

2. În cazul unor abateri disciplinare până la derularea proiectului elevii selectati vor fi retrasi.                       

 

       Selecția participanților,  va avea loc în zilele de miercuri 04.11.2015 respectiv, joi 05.11.2015  ora 13.00, în cabinetul de biologie.

        Probele de selecție sunt :

         Miercuri -Test grilă –gramatica limbii engleze (25 de întrebări cu patru variante de răspuns din care una corectă)

            -Eseu în limba engleză cu tema :  Poluarea și protecția mediului  (recomandat 50 de rânduri)

         Joi - Test grilă- specialitate  (25 de întrebari cu patru variante de răspuns din care una corectă)

            -Interviu : Cunoștințe generale de specialitate și limba engleză

 

      Bibliografie :

      1.Factori de degradare a echilibrului ecologic ( M1-clasa a X-a)

      2.Metode practice de de investigare a ecosistemelor (M2- clasa a IX-a)

 

      Rezultatele vor fi afișate vineri  06.11.2015.

      Contestațiile se pot depune Vineri 06.11.2015, iar rezultatele la contestații vor fi anunțate luni 09.11.2015.