Anunt Erasmus K1
Postată de admin la 04 noiembrie 2015, 14:52:39

 

ANUNȚ

 

          

        Elevii de la specializarea Tehnician în instalații electrice, clasa a 11-a, interesați să participe în proiectul Erasmus K1 - "Învățământul profesional ‐ succesul tranziției de la școală la locul de muncă" - 2015‐1‐RO01‐KA102‐014913, ce va avea loc în  cadrul  Agrupamento de Escolas de Alcochete,  vor depune dosarul de înscriere în vederea participării la procesul de selecție, în perioada  16.11-04.12.2015, la secretariatul școlii.

         Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

  1. Curriculum Vitae - Europass;
  2. Scrisoare de intenție - semnată și datată;
  3. Adeverință de elev –nivel studii/calificarea și media la purtare clasele 9-10;
  4. Copie CI;
  5. Acordul părinților sau al tutorelui legal – semnat;
  6. Recomandare din partea dirigintelui;

 

        NOTĂ :

         1.Pentru înscriere,  nota la purtare în anii școlari 2013-2014 si 2014-2015  trebuie să fie minim 8.  

         2. În cazul unor abateri disciplinare până la derularea proiectului elevii selectați vor fi retrași.                       

 

         Selecția participanților,  va avea loc în zilele de marți 15.12.2015 respectiv, joi 17.12.2015  ora 13.00, în cabinetul de biologie.

         Probele de selecție sunt :

      Marți - Test grilă –gramatica limbii engleze (25 de întrebări cu patru variante de răspuns din care una corectă)

      - Eseu în limba engleză cu tema :  Echipamente electrice (recomandat 50 de rânduri)

      Joi- Test grilă - specialitate  (25 de întrebări cu patru variante de răspuns din care una corectă)

      - Interviu : Cunoștințe generale de specialitate și limba engleză

 

         Bibliografie :

  

        1. Măsurări tehnice ( M4-clasa a IX-a)

        2. Echipamente electrice  ( M2-clasa a X-a)

        3.Măsurări electrice (M3- clasa a X-a)


 

         Rezultatele vor fi afișate Vineri 18.12.2015.

        Contestațiile se pot depune Vineri 18.12.2015 până la ora 14.00, iar rezultatele la contestații vor fi anunțate luni 21.12.2015.