Scoala Altfel
Postată de admin la 12 iunie 2017, 15:30:53

 

"Școala Altfel"

Profesii tradiționale, profesii moderne – ALEGE CONȘTIENT!

 

        Obiectivele educaționale ale activității:

 creșterea nivelului informațional;

 descoperirea aptitudinilor și talentelor

 analizarea prin comparație a diferitelor domenii profesionale;

 înțelegerea rolului științei și tehnicii în anumite domenii de activitate;

 perceperea legăturii strânse între școală și viitorul loc de muncă;

 identificarea cunoștințelor teoretice în cadrul unor întreprinderi;

 cunoașterea și familiarizarea cu mediul de muncă;

 dezvoltarea relațiilor inter-umane, înțelegerea importanței lucrului în echipă;

 dezvoltarea spiritului creativ al elevilor;

 cunoașterea patrimoniului cultural din zonele vizitate.

                              Link: - Fișa activității

                                      - Mărturii relevante ale elevilor

                                      - Alege Conștient!