Erasmus+ Selectie profesori
Postată de admin la 12 ianuarie 2016, 13:36:39

 

ANUNȚ


         Colegiul Tehnic “General Gheorghe Magheru” anunță începerea procesului de selecție a 3 profesori ingineri in vederea participării în cadrul proiectului Erasmus K1 -   - Învățământul profesional succesul tranziției de la școală la locul de muncă - 2015‐1‐RO01‐KA102‐014913, - Lisabona – Portugalia. Proiectul este dedicate cadrelor didactice de la domeniul Tehnic.

        Înscrierea la selecție se poate face până miercuri  20 ianuarie 2016, ora 13.00, iar dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

  1. Curriculum Vitae- Europass;
  2. Scrisoare de intentie -semnată si datată;
  3. Adeverință cu calificativul din ultimul an;
  4. Copie CI;
  5. Recomandare responsabil catedra;
  6. Copie dupa diploma de licență

            Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul școlii conform programului amintit.

            Selecția va consta în :

  1.Testare orală de limba engleză – nivelul minim admis fiind A1 ;

  2.Interviu cu tema  - Posibilitati de dezvotare prin activitati de tip Job shadowing. ;

  3.Analiza CV ;

 

         Probele vor avea loc luni 25.1.2016 ora 13.00, respectiv marti 26.1.2016 ora 13.00 în cabinetul de informatică.

            Detalii suplimentare se pot obtine de la secretariatul liceului.